EN | TH | CN

เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

เครื่องสำรองไฟ คือ เครื่องสำรองการจ่ายไฟฟ้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับหรือการทำงานของไฟฟ้าที่ผิดปกติ โดยจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เครื่องสำรองไฟจึงมีความจำเป็นต่ออาคารหรือสำนักงานที่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการทำงาน เพราะถ้าหากเกิดเหตุไฟดับฉุกเฉินหรือไฟตกขึ้นมาสามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและข้อมูลสำคัญที่อยู่ภายในนั้นได้ ดังนั้น การมีเครื่องสำรองไฟติดตั้งไว้ที่อาคารสำนักงานจะช่วยเป็นแหล่งพลังงานสำรองที่ช่วยให้ทำงานต่อไปได้ปกติ รวมถึงยังช่วยถนอมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตได้แบบไม่มีสะดุด

ประโยชน์ของเครื่องสํารองไฟเมื่อไฟดับ

เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

เครื่องสำรองไฟ จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญต่ออาคารหรือสำนักงาน โดยเฉพาะองค์กรที่ต้องทำงานกับข้อมูลสำคัญหรือองค์กรที่มีความต้องการถนอมการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ประโยชน์ของเครื่องสำรองไฟยังประกอบไปด้วยข้อดีมากกว่าที่หลายคนคิด มาดูกันว่าการมีเครื่องสำรองไฟติดตั้งไว้ที่สำนักงานมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ต่อเนื่อง

ประโยชน์ข้อแรกของการมีเครื่องสำรองไฟติดตั้งเอาไว้ภายในอาคารสำนักงาน คือช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุด เพราะเครื่องสำรองไฟจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์สำคัญอย่างระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ รวมถึงช่วยปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความเพียงพอต่อการจัดเก็บข้อมูลก่อนที่จะสูญหายจากความขัดข้องของไฟฟ้า

2. ยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าค่อนข้างสูง การมีเครื่องสำรองไฟติดตั้งไว้จะช่วยถนอมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ยาวนานขึ้น เพื่อไม่ให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความขัดข้องจากเหตุการณ์ไฟดับ

3. ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับหรือไฟฟ้าขัดข้องอาจไม่ได้ส่งผลต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเหตุการณ์เหล่านี้ยังส่งผลต่อระบบไฟฟ้าได้โดยตรง การมีเครื่องสำรองไฟจึงสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เกิดจากความผิดปกติของไฟฟ้าได้

4. ป้องกันไฟกระชากได้

เครื่องสำรองไฟจะคอยทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไฟกระชาก ไฟตก และไฟเกิน

5. ไม่ส่งผลต่อการบันทึกข้อมูลสำคัญผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า

การมีเครื่องสำรองไฟติดตั้งไว้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะช่วยส่งผลต่อความต่อเนื่องของการบันทึกข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านั้น  ทำให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสำคัญไม่สูญหายหรือต้องหยุดชั่วคราวจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ

วิธียืดอายุการใช้งานเครื่องสำรองไฟ

เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

การดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องสำรองไฟได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เครื่องสำรองไฟสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถนอมอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น โดยวิธีการยืดอายุการใช้งานของเครื่องสำรองไฟ มีดังนี้

  • ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดตัวเครื่อง
  • ไม่ใช้งานเครื่องสำรองไฟผิดประเภท
  • หากเครื่องสำรองไฟมีปัญหา ควรให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นคนซ่อมแซม
  • ปิดเครื่องสำรองไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
  • ปิดสวิตช์ไฟ INPUT ของเครื่องสำรองไฟ
  • ดูแลเรื่องการระบายอากาศของเครื่องสำรองไฟ
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ที่ระบุเอาไว้ในคู่มือ
  • ทดสอบสภาพแบตเตอรี่ของเครื่องสำรองไฟอย่างสม่ำเสมอ
  • ปิดโปรแกรมและบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเสียหายจากเครื่องสำรองไฟ

สรุปทำไมต้องมีเครื่องสํารองไฟ

จะเห็นได้ว่าเครื่องสำรองไฟเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถใช้งานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับระบบไฟ รวมถึงยังช่วยถนอมการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ดังนั้น ควรเลือกเครื่องสำรองไฟที่เหมาะสมกับปัจจัยต่อการใช้งาน และที่สำคัญควรศึกษาการใช้งานอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เครื่องสำรองไฟสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

CTA - AEG Blog on website
CTA - AEG Blog Website (3)
CTA - AEG Blog Website (5)

ติดตามหัวข้ออื่น ๆ

หินเพชรดิบดูยังไงว่าเป็นของแท้

เพชรดิบคืออะไร พร้อมวิธีดูเพชรดิบ

By admin.aeginc | 24 เมษายน 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More
วิธีป้องกันอาคารสำนักงานให้ปลอดภัย มีอะไรบ้าง

วิธีป้องกันอาคารสำนักงานให้ปลอดภัย มีอะไรบ้าง

By admin.aeginc | 25 สิงหาคม 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More
การดูแลรักษาเครื่องประดับ ให้อัญมณีและทองคำของคุณเปล่งประกายได้ตลอดเวลา

การดูแลรักษาเครื่องประดับ ให้อัญมณีและทองคำของคุณเปล่งประกายได้ตลอดเวลา

By angloeastgroup | 3 สิงหาคม 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More