EN | TH | CN

Security

ทำไมระบบรักษาความปลอดภัยคือสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ สำนักงาน อาคาร และบ้านในปัจจุบัน

ระบบรักษาความปลอดภัยคือสิ่งพื้นฐานที่สำนักงาน, อาคาร รวมไปถึงบ้านสำหรับพักอาศัยควรให้ความสำคัญ เพื่อช่วยปกป้องชีวิตของทรัพย์สินที่สำคัญจากอุบัติเหตุไม่คาดคิด รวมไปถึงการโจรกรรม

ระบบติดตั้งสัญญาณเตือนภัยที่ควรมีในธุรกิจของคุณ

การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกธุรกิจ ระบบการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยของ AEG จะช่วยแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยอันตรายทุกรูปแบบ เพื่อให้คุณรับมือได้ทันทุกเหตุการณ์

ประเภทของกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน กล้องวงจรปิดมีกี่ระบบ?

ในปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีกี่ระบบ? มาทำความรู้จักประเภทของระบบกล้องวงจรของ AEG ซึ่งเป็นระบบโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อป้องกันทรัพย์สินและลดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้