EN | TH | CN

แนวทางการจัดวางแผนผังโรงงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ผู้ประกอบการต้องรู้! อีกเรื่องที่สำคัญมาก ๆ กับธุรกิจของคุณ จะต้องวางแผนผังโรงงานหรือผังคลังสินค้าอย่างไรให้ปลอดภัยจากอันตรายในการขนย้าย ประเภทของการจัดวางแผนผังโรงงานคืออะไร ต้องวางผังอย่างไรให้ถูกคุณลักษณะที่ดีของโรงงานที่ปลอดภัย บทความนี้เรารวมเอามาไว้ให้คุณได้อ่านแล้ว

ประเภทของการจัดวางแผนผังโรงงาน

2 ประเภทของการจัดวางแผนผังโรงงาน

สำหรับการวางแผนผังโรงงานมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ

  1. การวางแผนตามกระบวนการผลิต
  2. การวางผังตามลักษณะการผลิต
  3. การวางผังแบบอยู่กับที่
  4. การวางผังแบบผสม

คุณลักษณะที่ดีของการจัดผังโรงงานที่ปลอดภัย

คุณลักษณะของผังที่ดีนั้นมีพื้นฐานที่คุณต้องให้ความสำคัญอยู่ 7 ข้อ เริ่มจาก

1. สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พื้นที่ในการใช้งานในผังโรงงาน แผนผังคลังสินค้าต้องสามารถใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่  ทุก ๆ ตารางเมตรต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้ ไม่มีพื้นที่ว่างมากเกินความจำเป็น มีทางเดินที่ปลอดภัยไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป

2. ผังโรงงานต้องมีความยืดหยุ่นต่อธุรกิจ

ผังโรงงานที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น ต้องสามารถปรับเปลี่ยนตามเครื่องมือเครื่องใช้ได้ ยิ่งเป็นโรงงานการเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันยุคสมัย ให้สะดวกสบายลดเวลาและกำลังคนในการผลิตยิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงข้อนี้ด้วย

3. การเคลื่อนย้ายต้องสะดวกไม่ติดขัด 

ข้อต่อมาของการวางผังโรงงาน ให้ดีคือ ต้องสะดวกในการเคลื่อนย้าย ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ต้องสามารถทำได้ด้วยเครื่องจักรและกำลังคนที่น้อย อาจใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างรอก รถยก สายพานลำเลียงเข้ามาช่วย 

4. เอื้อเฟื้อต่อการประสานงานระหว่างแผนก

ผังโรงงาน แผนผังคลังสินค้าที่ดีต้องสามารถเปิดเส้นทางการติดต่อประสานงานของแผนกต่าง ๆ ที่สะดวกสบาย เริ่มจากการเชื่อมโยงการติดต่อประสานงานก่อนว่าแผนกไหนสมควรที่จะใกล้กัน แผนกไหนที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมือนกันใกล้เคียงกัน เอามาอยู่ใกล้กันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

5. จัดสรรพื้นที่และทัศนวิสัยให้ชัดเจน

3 จัดสรรพื้นที่และทัศนวิสัยให้ชัดเจน

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในที่นี้คือการจัดผังโรงงาน แผนผังคลังสินค้าให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าส่วนไหนเป็นส่วนเก็บวัตถุดิบ ส่วนไหนที่จะเป็นการเก็บเครื่องจักร หรือตำแหน่งที่ใช้วางสินค้าที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน จะช่วยให้ควบคุมและดูแลกระบวนการต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

6. มีความสะดวกสบายในแต่ละพื้นที่ 

ความสะดวกสบายสำหรับโรงงานหรือคลังสินค้านั้นหมายถึงแสงสว่าง อากาศถ่ายเท ลดความร้อนจากภายนอก มีการระบายความร้อนจากภายในได้ดีผังโรงงานยังรวมไปถึงการวางแผนเกี่ยวกับการกำจัดฝุ่น กลิ่น สารเคมีที่ใช้ในการผลิตอีกด้วย

7. คำนึงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานถือว่าเป็นโจทย์หลักในการวางผังโรงงาน ต้องมีกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในโรงงาน คอยบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน มีสัญญาณเตือนเมื่อเกิดเหตุร้าย ที่ดักจับควัน เป็นต้น

สรุปบทความ

นี่คือคุณลักษณะที่ดีของการวางผังโรงงาน แผนผังคลังสินค้าที่ดี จะเห็นได้ว่าทุกข้อจะให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยในโรงงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ความสะดวกสบายในการทำงาน ความคล่องตัวที่จะทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ นอกจากแผนผังที่ดีแล้ว เจ้าของกิจการต้องคำนึงถึงประกันโรงงานเพิ่มขึ้นอีกอย่าง เพื่อเป็นตัวรองรับค่าใช้จ่ายหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับโรงงานหรือคลังสินค้าของคุณ เป็นหลักประกันที่ดีที่ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมี

CTA - AEG Blog on website
CTA - AEG Blog Website (3)
CTA - AEG Blog Website (5)

ติดตามหัวข้ออื่น ๆ

1 กล้องวงจรปิดไร้สาย ตัวช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ทุกบ้านควรมี

กล้องวงจรปิดไร้สาย ตัวช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ทุกบ้านควรมี

By admin.aeginc | 1 เมษายน 2024 | ประกันภัย
Read More
เทรนด์เครื่องประดับ 2023 แนวโน้ม ตลาดเทรนด์เครื่องประดับ 2023 ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

แนวโน้ม ตลาดเทรนด์เครื่องประดับ 2023 ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

By angaupload | 27 มิถุนายน 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More
เทรนด์เครื่องประดับ 2023 รวมไอเทมเสริมฮวงจุ้ยบ้าน เสริมบารมีและความมั่งคั่ง

รวมไอเทมเสริมฮวงจุ้ยบ้าน เสริมบารมีและความมั่งคั่ง

By admin.aeginc | 7 มิถุนายน 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More