EN | TH | CN

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

หากคุณต้องการจะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั่วโลก และมีความกังวลใจว่าการส่งออกสินค้านั้นจะมีความปลอดภัยหรือไม่ หรืออาจจะเกิดการสูญหายของสินค้าหรือไม่ และจะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร หรือคุณต้องการที่จะทราบว่าควรที่จะใช้เอกสารอะไรบ้างในการทำเรื่องการส่งออกสินค้าของคุณและคุณควรที่จะทำประกันภัยสินค้าอย่างไรเพื่อให้สินค้าได้รับความปลอดภัยในการขนส่งอย่างถึงที่สุด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คุณสามารถรู้ได้จากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอย่างถูกวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

1. ศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งออก

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

ศึกษาข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าที่ส่งออก ซึ่งหากคุณต้องการที่จะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศนั้น คุณควรที่จะทราบว่าสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายในเรื่องของการกำหนดห้ามส่งออกของศุลกากรหรือไม่ ซึ่งหากสินค้าของคุณเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนด สินค้าของคุณอาจจะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามได้ โดยสินค้าต้องห้ามนั้นจะมีด้วยกันหลากหลายชนิด เช่น ทองแท่ง ทองเส้น เป็นต้น กรณีการส่งออกอัญมณีนั้นจะเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกได้แต่ต้องไม่เกิน 5000 ยูโรต่อชิ้น ส่วนสินค้าต้องห้ามอื่น ๆ อย่างเช่น เงินสด รวมไปถึงสินค้าปลอมแปลงต่าง ๆ อาทิ เครื่องแต่งกาย กระเป๋า น้ำหอม หรืออื่น ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในการส่งออก 

2. ตรวจสอบข้อกำหนดของตัวแทนขนส่ง

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เนื่องจากแต่ละตัวแทนขนส่งจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนเริ่มส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ควรตรวจสอบข้อกำหนดของตัวแทนขนส่ง และข้อกำหนดของสินค้าที่ต้องควบคุมในการขนส่งก่อน เช่น สิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินโดยจำเป็นต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500000 ยูโร หรือหากเป็นเครื่องเพชรต่าง ๆ ก็ต้องห้ามเกิน 5000 ยูโรต่อชิ้น เป็นต้น 

3. เตรียมเอกสารให้ครบก่อนขนส่ง

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

เตรียมเอกสารให้ครบก่อนขนส่ง เนื่องจากการ ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศไม่ว่าจะผ่านทางเรือหรือผ่านทางอากาศหรือผ่านทางบริษัทขนส่งล้วนต้องผ่านทางศุลกากรทั้งสิ้น  ดังนั้นคุณจะต้องมีเอกสารประกอบการขนส่งที่ครบถ้วน เช่น  ใบรับรองทางด้านความปลอดภัยของตัวสินค้า ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ ใบขนส่งสินค้าขาออก บัญชีราคาสินค้า บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ คำร้องขอให้การตรวจสินค้า รวมไปถึงการทำเรื่องประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นต้น

4. ทำประกันภัยสินค้าไว้อุ่นใจกว่า

สิ่งที่ควรรู้ ก่อนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

ทำประกันภัยสินค้าไว้อุ่นใจกว่า สำหรับบริการทำประกันภัยขนส่งสินค้าจากความเสียหายในการขนส่งนั้น ทำง่าย ๆ ผ่านทาง SXD โดยจะมีค่าบริการเพียง 2% ของมูลค่าสินค้าที่คุณได้ทำการส่งออกหรือจะมีขั้นต่ำเพียง 450 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ยังมีการคุ้มครองกรณีสินค้าของคุณนั้นได้เกิดความเสียหายหรือสูญหายในขณะขนส่งสินค้า เพื่อตอบสนองให้คุณได้ขนส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอีกด้วย โดยแนะนำว่าให้ลองทำประกันภัยขนส่งสินค้า จาก AEG กันดู

สรุป ขั้นตอนการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

สรุปได้ว่าขั้นตอนการ ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศทั่วโลกนั้น ควรที่จะมีการศึกษาสินค้าที่ต้องการส่งออกว่าปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายการส่งออกของประเทศหรือไม่ และควรตรวจสอบข้อกำหนดของตัวแทนขนส่ง โดยจะเกี่ยวกับข้อกำหนดของสินค้าที่ต้องควบคุมในการขนส่ง เช่นสิ่งของที่ทำการส่งออกนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกินตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ อีกทั้งสำคัญอย่างยิ่งคือควรเตรียมเอกสารให้ครบก่อนที่จะขนส่ง ไม่ว่าคุณต้องการที่จะขนส่งในเส้นทางใด คุณควรที่จะเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่กำหนดเอาไว้ให้ครบถ้วนก่อนที่จะทำการขนส่ง และควรอย่างยิ่งที่จะทำประกันภัยสินค้าในการส่งออก ซึ่งการทำประกันภัยในการส่งออกสินค้านั้นจะทำให้คุณได้รับความปลอดภัยจากการทำการขนส่งต่าง ๆ

CTA - AEG Blog on website
CTA - AEG Blog Website (3)
CTA - AEG Blog Website (5)

ติดตามหัวข้ออื่น ๆ

1 กล้องวงจรปิดไร้สาย ตัวช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ทุกบ้านควรมี

กล้องวงจรปิดไร้สาย ตัวช่วยดูแลผู้สูงอายุที่ทุกบ้านควรมี

By admin.aeginc | 1 เมษายน 2024 | ประกันภัย
Read More
เปรียบเทียบการเลือกซื้อตู้เซฟกับเช่าตู้เซฟ แบบไหนดีกว่ากัน

เปรียบเทียบการเลือกซื้อตู้เซฟกับเช่าตู้เซฟ แบบไหนดีกว่ากัน

By admin.aeginc | 3 ตุลาคม 2022 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More
H1 ติดตั้งระบบกันขโมยให้กับโรงงานแบบไหนดี

ติดตั้งระบบกันขโมยให้กับโรงงานแบบไหนดี

By admin.aeginc | 1 เมษายน 2024 | ประกันภัย
Read More