EN | TH | CN

เป็นเจ้าของร้านทองต้องรู้ กฎหมายฟอกเงิน (ปปง.) คืออะไร

นอกจากการทำประกันทองแล้ว กฎหมายการฟอกเงิน เป็นอีกเรื่องที่เจ้าของร้านทองต้องรู้ กฎหมายตัวนี้มีผลต่อการทำธุรกิจร้านทองอย่างไร ทำไมต้องใส่ใจเป็นพิเศษด้วย รวมทั้งมาลงลึกถึงสาระสำคัญของกฎหมายตัวนี้ เพื่อเอาไปเป็นความรู้ในการเปิดธุรกิจร้านทองให้ถูกต้อง

กฎหมายฟอกเงิน (ปปง) คืออะไร?

กฎหมายฟอกเงิน คืออะไร

กฎหมายฟอกเงิน คือ กฎหมายที่ร้านทองต้องทำความเข้าใจ เพราะการทำธุรกิจที่มีการซื้อขายด้วยเงินสด ที่มาของเงินสดเหล่านั้นอาจจะมาจากธุรกิจสีดำ ไม่ว่าจะเป็นการค้าอาวุธ หรือยาเสพติด เงินที่ได้จากธุรกิจแบบนี้คือเงินสดล้วน ๆ แบบเต็มกระเป๋า แต่เงินสดที่ได้มาก็อาจโดนตรวจสอบเหมือนกัน เลยต้องเปลี่ยนเงินสดนั้นให้เป็นสินทรัพย์อย่างอื่นก่อน เช่น เอาไปซื้อทองคำ เพชร อัญมณี แล้วเอาของที่ซื้อไปขายต่ออีกที ก็จะได้เงินสดที่ขาวสะอาดถูกต้องตามกฎหมายกลับมาในที่สุด

สาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน (ปปง) ที่ต้องรู้

สาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน

กฎหมาย ปปง. หรือกฎหมายการฟอกเงินที่ร้านทองต้องใส่ใจมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ธุรกรรมที่ต้องรายงาน

ธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อ ปปง. คือธุรกรรมเงินสด เมื่อมีการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไปร้านทองต้องทำการรายงานไปที่ ปปง. เป็นรายเดือน และธุรกรรมที่ดูไม่น่าไว้ใจ เมื่อมีการทำธุรกรรมด้วยเงินสด เช็ก เงินโอน หรืออื่น ๆ ที่สงสัยว่าเป็นการฟอกเงินก็ต้องทำการรายงานด้วยตามกฎหมายฟอกเงินกำหนด

2. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

เมื่อมีการซื้อขายทองคำมูลค่า 1 แสนบาทขึ้นไป หรือต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป ต้องให้ลูกค้าแสดงตัวตน ตั้งแต่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประจำตัว ที่อยู่ อาชีพ ข้อมูลติดต่อ และถ้าหากลูกค้าเป็นนิติบุคคล จำเป็นที่ต้องแสดงเลขผู้เสียภาษี มีหนังสือรับรอง รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายฟอกเงิน 

3.การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ร้านทองสามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กรหรือลูกค้าที่เข้าข่ายไม่โปร่งใสหรืออาจมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ตามประกาศของ ปปง. และควรตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เลขประจำตัวที่สามารถตรวจสอบได้จริง รวมทั้งพิจารณาปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินด้วย

4.เอกสารที่ผู้ประกอบการร้านทองต้องจัดทำ

ร้านทองต้องจัดทำเอกสารอย่างชัดเจนตามนโยบายป้องกันการฟอกเงินเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย ประธานกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจสูงสุดของบริษัท ต้องลงนามในเอกสาร และประกาศเป็นนโยบายให้ เจ้าหน้าที่ และทุกคนในร้านรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายด้วย

5.การฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง.

ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. อย่างน้อย 10 ชั่วโมง พร้อมทั้งวัดผล ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรม และจัดให้ผู้ได้รับการอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงาน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้องตาม พรบ. และต้องจัดให้ผู้ ผ่านการอบรมตามระเบียบนี้ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนทุก 2 ปี

6. บทกำหนดโทษ

สำหรับข้อกำหนดบทลงโทษที่กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน  คือ

  • บุคคลธรรมดา จำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • นิติบุคคล ปรับ 200,000-1,000,000 บาท
  • หากร้านทองไม่รายงานการซื้อขายกับ ปปง. ไม่ตรวจสอบตัวตนลูกค้าต้องพึงระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำให้ถูกต้อง
  • หากร้านทองไม่มีการฝึกอบรม ต้องระวังโทษไม่เกิน 500,000 บาท
  • แจ้งรายงานเป็นเท็จ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท-500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สรุปบทความ

กฎหมายการฟอกเงินอีกเรื่องที่ร้านทองต้องทำความเข้าใจเอาไว้ เพื่อป้องกันการฟอกเงินผ่านการซื้อขายทองคำ ไม่ตกเป็นเครื่องมือขององค์กรไม่โปร่งใส แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการฟอกเงิน

CTA - AEG Blog on website
CTA - AEG Blog Website (3)
CTA - AEG Blog Website (5)

ติดตามหัวข้ออื่น ๆ

ประกัน ร้าน ทอง ทำไมทองคำถึงตอบโจทย์แฟชั่น Quiet Luxury เทรนด์การแต่งตัวที่กำลังมาแรง 

ทำไมทองคำถึงตอบโจทย์แฟชั่น Quiet Luxury เทรนด์การแต่งตัวที่กำลังมาแรง 

By angloeastgroup | 19 พฤษภาคม 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More
5 จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟไหม้บ้าน

5 จุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดไฟไหม้บ้าน

By admin.aeginc | 5 เมษายน 2023 | ระบบรักษาความปลอดภัย
Read More

7 วิธีป้องกันอัคคีภัยสำหรับบ้านและอาคาร

By admin.aeginc | 24 พฤศจิกายน 2022 | ระบบรักษาความปลอดภัย
Read More