EN | TH | CN
ไขข้อสงสัย ประกันภัยอาคาร คืออะไร

ไขข้อสงสัย คนอยู่คอนโดทำไมต้องทำประกันภัยอาคาร

ประกันภัยอาคาร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง คล้ายกับการประกันแบบอื่น ๆ หรือไม่ เมื่อพูดถึงประกันแล้วก็จะหมายถึง การป้องกันความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากชีวิตหรือทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ แล้วประกันภัยอาคารนั้นช่วย ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอะไรบ้าง

ประกันภัยอาคารคืออะไร?

ประกันภัยอาคาร คือ ประกันที่ช่วยป้องกันความเสี่ยง และอันตรายที่เกี่ยวกับบ้าน คอนโด สำนักงาน อาคารพาณิชย์ โดยประกันภัยอาคารถือเป็นหนึ่งในสองประเภทกรมธรรม์ที่โครงการบ้าน คอนโด สำนักงานต่าง ๆ มักจะทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโครงการเอง หรือ ภัยธรรมชาติต่าง ๆ โดยประกันภัยอาคารถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองหากบ้าน คอนโด สำนักงาน อาคารพาณิชย์เกิดความเสียหาย เช่น ผนัง หลังคา หรือพื้น และมักจะครอบคลุมความเสียหายเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย ยิ่งถ้าคุณเป็นเจ้าของเอง ก็ยิ่งจำเป็นต้องทำประกันอาคารเผื่อกรณีที่ที่พักอาศัยได้รับความเสียหาย ส่วนใหญ่ไม่ได้บังคับ แต่มักจะเป็นเงื่อนไขในการจำนองอยู่แล้ว

ประกันภัยอาคารถือเป็นการประกันวินาศภัยอย่างหนึ่ง มุ่งเน้นคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม โดยการประกันวินาศภัยจะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1. การประกันอัคคีภัย
2. การประกันภัยรถยนต์
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยอาคารมีประเภทใดบ้าง?

ประกันภัยอาคารนั้น ไม่ได้มีเพียงอย่างเดียว หรือประเภทเดียว เพราะสามารถแยกย่อยออกไปได้อีก ซึ่งจะให้ความคุ้มครองที่ต่างกันไป ประกันภัยอาคารนั้นมีสองประเภทที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่ซื้อหรืออยู่อาศัยในคอนโด บ้าน สำนักงาน อาคารพาณิชย์ และรู้ถึงการครอบคลุมต่าง ๆ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ได้รู้ความแตกต่างของประกันภัยอาคารแต่ละประเภท

1. ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย

เป็นประกันที่ผู้เป็นเจ้าของทำเอง เพื่อต้องการให้มีการคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินภายในอาคาร หรือในบริเวณที่มีการทำประกัน และเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยอาจทำให้ไม่สามารถหยุดและยับยั้งได้ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันอัคคีภัยอย่างมาก ยิ่งเป็นการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าแล้ว ทำให้เจ้าของห้องไม่สามารถรับรู้ความเป็นอยู่ของห้องได้ และคงไม่สามารถยับยั้งเหตุไม่สุดวิสัยได้ทัน การทำประกันอัคคีภัยจะคุ้มครอง หากต้องมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ได้

2. ประกันภัยบุคคลที่ 3

ประกันภัยบุคคลที่ 3

ประกันภัยอีกประเภทที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักคือ ประกันภัยบุคคลที่ 3  เป็นการทำประกันภัยที่คุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นลูกบ้านหรืออาศัยอยู่ในบ้าน สำนักงาน อาคารพาณิชย์ที่อาจเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายจากพื้นที่ส่วนกลาง หรือบริเวณนั้นได้รับความคุ้มครองด้วย เช่นมีสิ่งของร่วงใส่บุคคลในบริเวณนั้น ตัวประกันบุคคลที่  3 จะจ่ายค่ารักษา ค่าเสียหายให้เอง

ประกันอาคารครอบคลุมอะไรบ้าง?

ประกันอาคารครอบคลุมอะไรบ้าง

สิทธิประโยชน์และความครอบคลุมของประกันอาคารนั้น จะมีเงื่อนไขและนโยบายที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละบริษัทประกันที่คุณเลือกใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะครอบคลุมเกี่ยวกับ

  • ความเสียหายของเฟอร์นิเจอร์ในอาคาร
  • การทรุดตัว
  • ไฟไหม้ ระเบิด ไฟฟ้าลัดวงจร
  • รถยนต์และรถบรรทุกชนกันจนเกิดความเสียหายต่อตัวอาคาร
  • ความเสียหายจากท่อน้ำรั่ว ซึม
  • เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น พายุและน้ำท่วม

ประโยชน์ของประกันภัยอาคาร คืออะไร ?

ประโยชน์ของประกันภัยอาคาร คือ สามารถป้องกันความเสี่ยงต่ออาคาร หรือทรัพย์สินที่อาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุ ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากเหตุเหล่านี้ตามเงื่อนไขของการทำประกัน ทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเองทั้งหมด ทำให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นด้วย

CTA - AEG Blog on website
CTA - AEG Blog Website (3)
CTA - AEG Blog Website (5)

ติดตามหัวข้ออื่น ๆ

เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

By admin.aeginc | 25 สิงหาคม 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More

รวม 7 วิธีป้องกันอัคคีภัยภายในบ้าน ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดไฟไหม้อย่างมีประสิทธิภาพ

By admin.aeginc | 14 พฤศจิกายน 2022 | ระบบรักษาความปลอดภัย
Read More
การเพิ่มความปลอดภัยในร้านทอง ต้องทำอย่างไรบ้าง

การเพิ่มความปลอดภัยในร้านทอง ต้องทำอย่างไรบ้าง

By admin.aeginc | 25 กันยายน 2023 | ข่าวสารและอัปเดท
Read More