EN | TH | CN

ทำไมระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร (Access Control) จึงสำคัญ

การรักษาความปลอดภัย คือระบบที่มีความจำเป็นสำหรับอาคารทุกแห่ง เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามจากบุคคลภายนอกที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นเมื่อไหร่ ดังนั้นระบบควบคุมการเข้าออกอาคารจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีของอาคารต่างๆ ได้มากที่สุด ซึ่งระบบควบคุมการเข้าออกหรือ Access Control ประตู ไม่จำเป็นจะต้องใช้มนุษย์เพื่อเฝ้ายามเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ช่วยบันทึก แจ้งเตือน และควบคุมสิทธิ์การเข้าออกของผู้ที่ได้รับอนุญาตได้อย่างแม่นยำอีกด้วย

ระบบ Access Control ประตูคืออะไร?

ระบบ Access Control ประตูคือ ระบบควบคุมการเข้าออกประตูโดยจะมีการทำงานของโปรแกรม Access Control System เป็นตัวกลางในการประมวลผลข้อมูลที่บันทึกไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ ระบบ Access Control ประตูจึงเป็นหนึ่งในระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร และเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น การสแกนบัตร หรือการใช้เครื่องสแกนไบโอเมตริกซ์ที่มีความปลอดภัยสูง

โดยการติดตั้งระบบ Access Control มีให้เลือกทั้งระบบ Stand Alone สำหรับการเข้าออกทางเดียวจึงเหมาะกับอาคารขนาดเล็ก เป็นระบบที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับตู้ควบคุมระบบหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบ Controller Network สามารถควบคุมทางเข้าออกของอาคารได้ทั้งหมดจึงเหมาะกับอาคารขนาดใหญ่ เป็นระบบที่จะต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานต่าง ๆ มาต่อร่วมกัน โดยคุณสามารถเลือกใช้ระบบให้เหมาะสมกับสถานที่หรือตามความต้องการของแต่ละองค์กร

อุปกรณ์สำหรับระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร (Access Control) มีอะไรบ้าง?

สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อระบบควบคุมการเข้าออกอาคารมีหลากหลายประเภทให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน โดยในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์ Access Control ประตูทั้งหมด 5 แบบที่นิยมเลือกใช้ตามสำนักงานและอาคารอย่างแพร่หลายดังนี้

1.ระบบสแกนใบหน้า

ระบบสแกนใบหน้า (Face Recognition) คือ ระบบควบคุมการเข้าออกที่นำเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าเข้ามาใช้งานเป็นหลัก โดยใช้การเปรียบเทียบใบหน้าของผู้ใช้งานกับรูปใบหน้าที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของระบบที่ผ่านการ Register หรือลงทะเบียนไว้กับฝ่ายรักษาความปลอดภัย สำหรับระบบสแกนหรือบันทึกใบหน้านับเป็นเทคโนโลยีแบบ Biometrics ที่นำการพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย ข้อดีก็คือมีความสะดวกและแม่นยำสูง ยากที่จะมีการปลอมแปลงได้

ทำไมระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร (Access Control) จึงสำคัญ

2.เครื่องทาบบัตรและคีย์การ์ด

เครื่องทาบบัตรและคีย์การ์ด (Key Tag Reader) คือ อุปกรณ์อีกประเภทที่ใช้สำหรับคัดกรองบุคคลเพื่อควบคุมการเข้าออกภายในอาคารหรือประตูห้องด้วยการใช้คีย์การด์นำไปทาบกับเครื่อง โดยระบบจะทำการเปรียบเทียบข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นหลัก นอกจากจะใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เพื่อบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงานได้อีกด้วย ส่วนใหญ่เครื่องทาบบัตรจะถูกตั้งค่าให้มีการเชื่อมโยงกับระบบด้านความปลอดภัยอื่นๆ เช่น เครื่องกั้นสามขา หรืออุปกรณ์ Access Control ประตูประเภทอื่นๆ

ระบบทาบบัตรประตู

3.ระบบสแกนลายนิ้วมือ

ระบบสแกนนิ้ว (Fingerprint Recognition) คือ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารด้วยการจดจำลายนิ้วมือ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี Biometrics เช่นเดียวกับระบบสแกนใบหน้าที่เน้นการนำข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย หากลายนิ้วมือไม่ตรงกับฐานข้อมูลก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่สำคัญได้ ข้อดีคือมีความแม่นยำสูง และลายนิ้วมือไม่สามารถปลอมแปลงกันได้

ระบบสแกนลายนิ้วมือ

4.ระบบสแกนเส้นเลือดบนนิ้วมือ

ระบบสแกนเส้นเลือด (Palm Vein Recognition) คือ ระบบควบคุมการเข้าออกแบบ Biometrics อีกประเภทที่มีความแม่นยำสูง ด้วยการจดจำลักษณะของเส้นเลือดดำบนนิ้วมือ เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าออกอาคาร โดยระบบจะนำข้อมูลที่ได้จากการสแกนไปเปรียบเทียบกับลักษณะเส้นเลือดดำของผู้ใช้งานในฐานข้อมูลหลัก เป็นอีกระบบที่มีความปลอดภัยสูง เพราะลักษณะของเส้นเลือดเฉพาะแต่ละคนเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้

5.ระบบสแกนม่านตา

ระบบสแกนม่านตา (Iris Recognition) คือ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารโดยใช้ลักษณะม่านตาของผู้ใช้งานเป็นหลัก เป็นอีกระบบที่นำเทคโนโลยี Biometrics มาใช้ด้านการรักษาความปลอดภัย เพราะมีความแม่นยำสูงมากไม่แพ้อุปกรณ์ Biometrics ประเภทอื่น ๆ อีกทั้งลักษณะของม่านตาก็ยังเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลที่เลียนแบบกันไม่ได้ด้วยเช่นกัน อุปกรณ์สแกนม่านต่างจะมีการจดจำรูปแบบม่านตาเอาไว้ในฐานข้อมูลหลัก เพื่อใช้เปรียบเทียบตอนใช้งาน

ระบบสแกนอุณหภูมิ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารต้องมีประสิทธิภาพมากพอที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิดได้ ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคารจึงควรได้รับการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชำนาญและสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับสถานที่ใช้งานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงสุดและช่วยดูแลความปลอดภัยได้จริงตามจุดประสงค์ที่ควรจะเป็น

ติดตามหัวข้ออื่น ๆ

รวมฟีเจอร์สำคัญที่กล้องวงจรปิดไร้สายขนาดเล็กต้องมี

รวมฟีเจอร์สำคัญที่กล้องวงจรปิดไร้สายขนาดเล็กต้องมี

By admin.aeginc | 19 ธันวาคม 2022 | ระบบรักษาความปลอดภัย
Read More

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง

By admin.aeginc | 14 พฤศจิกายน 2022 | ระบบรักษาความปลอดภัย
Read More
อัคคีภัยสำคัญอย่างไรต่อชีวิต

กรมธรรม์อัคคีภัยสำคัญอย่างไรต่อชีวิต

By admin.aeginc | 24 พฤศจิกายน 2022 | ระบบรักษาความปลอดภัย
Read More